AZP.25.1.42.2020

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych, z podziałem na 11 części dla zakładów UMB do celów naukowo-badawczych
Identyfikator postępowania: 
39c7a104-6346-49de-ad31-4b1b587460e2
Termin składania ofert: 
2020-08-04
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia