AZP.25.2.13.2020

Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie analiz celowanej proteomiki w ilości do 1 410 próbek osocza, surowicy lub moczu od pacjentów włączonych do badań w projekcie pn.: „Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” oraz w projekcie „Białystok Polish Longitudinal University Study”
Identyfikator postępowania: 
f44b6979-7918-4b73-9d66-452769411e45
Termin składania ofert: 
2020-07-31
Kategoria: 
usługi

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia