AZP.25.3.10.2020

Przedmiot zamówienia: 
Remont schodów zewnętrznych wraz z murem oporowym przed wejściem do budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz zbicie płytek klinkierowych na ścianach wewnętrznych, wykonanie tynku z płyt GK i pomalowanie, z podziałem na 2 części
Termin składania ofert: 
2020-07-08
Kategoria: 
roboty budowlane

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne