Nr sprawy: AZP.25.1.13.2020

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części
Identyfikator postępowania: 
23078374-def2-4bcf-92d9-f4e6ff41b2d7
Termin składania ofert: 
2020-04-07
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia