AZP.25.1.38.2020

Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 39 części.
Identyfikator postępowania: 
fa7d981f-44e4-4f4c-b54e-69d4141ce1f7
Termin składania ofert: 
2020-07-24
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia