AZP.25.1.35.2020

Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy materiałów instalacyjno-sanitarnych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Termin składania ofert: 
2020-06-04
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia