AZP.25.3.9.2020

Przedmiot zamówienia: 
Roboty budowlane związane z bieżącą konserwacją pomieszczeń w prawym skrzydle Pałacu Branickich w Białymstoku
Termin składania ofert: 
2020-06-15
Kategoria: 
roboty budowlane

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne