AZP.25.1.31.2020

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych, z podziałem na 11 części dlazakładów UMB do celów naukowo-badawczych
Identyfikator postępowania: 
3dbdaf49-435f-4ed1-978b-92e7f9f68d33
Termin składania ofert: 
2020-06-18
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia