AZP.25.2.11.2020

Przedmiot zamówienia: 
Wykonywanie usługi odbioru, transportu, przetwarzania, unieszkodliwiania odpadów z obiektów jednostek organizacyjnych należących do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na trzy części.
Termin składania ofert: 
2020-05-13-nowy termin, 2020-05-11-stary termin,
Kategoria: 
usługi

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne