AZP.25.2.9.2020

Przedmiot zamówienia: 
Usługa w zakresie efektywnego pozyskania studentów
Termin składania ofert: 
2020-05-12
Kategoria: 
usługi

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne