AZP.25.1.16.2020

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniemi dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 6 części
Identyfikator postępowania: 
3632eb04-dc45-4ffa-a5be-a909e4848d3e
Termin składania ofert: 
2020-05-04
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne