AZP.25.3.6.2020

Przedmiot zamówienia: 
Remont części elewacji budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i pełnieniem nadzoru autorskiego
Termin składania ofert: 
2020-04-17
Kategoria: 
roboty budowlane

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia