AZP.25.1.21.2020

Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 7 Części
Identyfikator postępowania: 
011c8d15-f7c9-4560-a06d-385c414f4567
Termin składania ofert: 
2020-04-09
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne