AZP.25.2.10.2020

Przedmiot zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu pomieszczeń na I piętrze budynku C – 1 Collegium Universum, na potrzeby Zakładu Biologii Medycznej oraz Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wyposażeniem oraz uzyskaniem pozwolenia na roboty budowlane i sprawowaniem nadzoru autorskiego
Termin składania ofert: 
2020-04-03
Kategoria: 
usługi

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne