AZP.25.2.6.2020

Przedmiot zamówienia: 
Stworzenie, utrzymanie i rozwój systemu informatycznego na potrzeby zbierania, przetwarzania i analizy danych z Polskiego Rejestru Diabetologicznego, realizowanego w ramach projektu pn.: „Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”
Termin składania ofert: 
2020-03-31
Kategoria: 
usługi

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne