AZP.25.1.9.2020

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa kolumn chromatograficznych, odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, zpodziałem na 20 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych
Identyfikator postępowania: 
2fc94c4c-ffc7-4e6c-8aac-f3bd82e9c3ad
Termin składania ofert: 
2020-04-21
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia