AZP.25.2.5.2020

Przedmiot zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Białostockiego Centrum Obrazowania Molekularnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu, wyposażeniem, uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego
Identyfikator postępowania: 
1fcd374d-4eae-4c34-a771-19616700f04a
Termin składania ofert: 
2020-04-09
Kategoria: 
usługi

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne