AZP.25.1.13.2020

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części
Identyfikator postępowania: 
23078374-def2-4bcf-92d9-f4e6ff41b2d7
Termin składania ofert: 
2020-04-07
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne