AZP.25.2.4.2020

Przedmiot zamówienia: 
Przetarg nieograniczony na usługę transportu
Termin składania ofert: 
2020-07-07
Kategoria: 
usługi

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia