AZP.25.3.5.2020

Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie prac remontowych pomieszczeń Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Termin składania ofert: 
2020-03-12
Kategoria: 
roboty budowlane

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne