AZP.25.U.1.AWM.ZP.1.2020

Przedmiot zamówienia: 
Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacji miejsc hotelowych i noclegowych
Termin składania ofert: 
2020-03-10
Kategoria: 
usługi

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne