AZP/261/D/69/TZ-231/1/3/D/2019

Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych i detergentów dla Zakładów i Klinik UMB z podziałem na 2 części
Termin składania ofert: 
2019-12-09
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia