AZP/261/D/63/TZ-231/4/5/2019

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz kolumn chromatograficznych z podziałem na 22 części.
Identyfikator postępowania: 
e10736db-7b62-4794-b006-9981def308cb
Termin składania ofert: 
2019-11-12
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia