AZP/261/RB/20/TIN/216/P/89/2019

Przedmiot zamówienia: 
Budowa „Centrum Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhoffa przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku” wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
Identyfikator postępowania: 
f21b7bb7-90fd-4902-a847-7507404623dc
Termin składania ofert: 
2020-01-15 nowy termin; 2019-12-17 stary termin; 2019-12-02 stary termin; 2019-11-20 stary termin
Kategoria: 
roboty budowlane
Załącznik: 

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne