AZP/261/D/54/TZ-231/1/7/15/2019

Przedmiot zamówienia: 
Dostawy materiałów stomatologicznych z podziałem na 4 części.
Termin składania ofert: 
2019-10-09
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia