AZP/261/D/51/TZ-231/4/5/2019

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa kolumn chromatograficznych, kuwet polistyrenowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, wagi proszkowej, wagi analitycznej, endometru, breloków ratowniczych z podziałem na 24 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych
Identyfikator postępowania: 
0e9c0946-03e2-4fa3-858a-89e89af67553
Termin składania ofert: 
2019-10-07
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia