AZP/261/D/47/TZ/CBI PLUS/14/2019

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczenieminstrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 4 części
Identyfikator postępowania: 
857b6651-30ce-469e-9cbf-d99f3984c541
Termin składania ofert: 
2019-10-22
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia