AZP/261/D/40/TZ/CBI PLUS/10/2019

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń idostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem
Identyfikator postępowania: 
a778b94e-fb59-4504-a1ec-5156cd65fb51
Termin składania ofert: 
2019-09-19
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia