AZP/261/D/38/TZ/CBI PLUS/12/2019

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczenieminstrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem
Identyfikator postępowania: 
0f389c0a-86a4-4e17-9ae3-0f0751fe2b41
Termin składania ofert: 
2019-09-02
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia