AZP/261/D/23/TZ/CBI PLUS/2/2019

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczenieminstrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem do Zakładu Patomorfologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego
Identyfikator postępowania: 
4c47d232-9d14-419e-b81b-53c8fa50e843
Termin składania ofert: 
2019-08-22
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia