AZP/261/D/24/TZ/CSM15/2019

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem orazdostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem - 3 części.
Identyfikator postępowania: 
27d8667e-356b-4f79-a9b1-481268f8ca1f
Termin składania ofert: 
2019-06-25
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia