AZP/261/D/13/TZ/A9/2019

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 4 części
Identyfikator postępowania: 
9ac3983c-73d4-478f-be6c-09e21c84aeef
Termin składania ofert: 
2019-05-16
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia