AZP/261/D/3/TZ-231/1/8/4/1/2018

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa masek chirurgicznych jednorazowych i okularów ochronnych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Termin składania ofert: 
2018-01-23
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne