AZP/261/D/81/TIN/USK/ZP/126/2017

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa ultrasonografów do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na pięć części.
Termin składania ofert: 
2018-02-19 - nowy termin, 2018-02-14 - stary termin, 2018-01-30 - stary termin, 2018-01-11- stary termin
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne