AZP/261/U/18/TIN.216.PB.1.79/2017

Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie malatur w technice GRISAILLE w piwnicach Pałacu Branickich w Białymstoku
Termin składania ofert: 
2017-09-13
Kategoria: 
usługi

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne