AZP/261/D/34/TIN/USK/ZP/107/2017

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa aparatury okulistycznej i innych urządzeń medycznych, z podziałem na 9 części, do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika.
Termin składania ofert: 
nowy termin 2017-06-30; stary termin 2017-06-26; stary termin 2017-06-09
Kategoria: 
dostawy
Załącznik: 

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne