AZP/261/U/10/AGU/ZP/3/2017

Przedmiot zamówienia: 
Przetarg nieograniczony na usługę transportu
Termin składania ofert: 
2017-04-24
Kategoria: 
usługi

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne