AZP/261/D/11/TIN/USK/ZP/104/2017

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa różnej aparatury medycznej do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na osiem części, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika.
Termin składania ofert: 
2017-06-07 - nowy termin, 2017-05-26 - stary termin, 2017-05-10 - stary termin, 2017-04-21 - stary termin
Kategoria: 
dostawy
Załącznik: 

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne