AZP/261/D/16/TZ-231/0/41/05/2017

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa odczynników laboratoryjnych, masek, sprzętu laboratoryjnego i drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 14 części dla Klinik i Zakładów UMB.
Termin składania ofert: 
2017-04-20
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne