AZP/261/D/14/AGU/ZP/1/2017

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa biletów lotniczych na trasach międzynarodowych dla studentów na staże zagraniczne
Termin składania ofert: 
2017-03-13
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne