AZP/261/D/15/TZ-231/1/8/7/2017

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa materiałów stomatologicznych, drobnego sprzętu stomatologicznego, zębów, kompozytów stomatologicznych, z podziałem na 4 części, dla Zakładu Technik Dentystycznych UMB.
Termin składania ofert: 
2017-03-14
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne