Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/53/TZ/CBI PLUS/18/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 5 części: dostawy 2019-10-31
AZP/261/D/54/TZ-231/1/7/15/2019 Dostawy materiałów stomatologicznych z podziałem na 4 części. dostawy 2019-10-09
AZP/261/D/55/TZ-231/0/41/7/2019 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 36 części. dostawy 2019-10-11
AZP/261/D/56/TZ-231/6/3/2019 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celównaukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części dostawy 2019-10-16
AZP/261/D/57/TZ/CBI PLUS/16/2019 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczenieminstrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 6 części dostawy 2019-11-18
AZP/261/D/59/TZ/A18/2019 Dostawa aparatury medycznej z podziałem na 7 części dostawy 2019-10-30
AZP/261/D/61/TZ-231/0/41/8/2019 Dostawa odczynników laboratoryjnych, dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2019-11-20
AZP/261/D/62/TZ-231/6/4/2019 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 10 części. dostawy 2019-11-26 nowy termin; 2019-11-22 stary termin ;2019-11-19 stary termin
AZP/261/D/63/TZ-231/4/5/2019 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz kolumn chromatograficznych z podziałem na 22 części. dostawy 2019-11-12
AZP/261/D/64/TZ/A19/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniemi dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części dostawy 2019-11-26 nowy termin; 2019-11-13 stary termin

Strony

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia