Numer sprawy Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/47/TZ/CBI PLUS/14/2019 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczenieminstrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 4 części dostawy 2019-10-22
AZP/261/D/52/TZ/CBI PLUS/17/2019 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczenieminstrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 5 części dostawy 2019-11-22
AZP/261/D/50/TZ/CBI PLUS/15/2019 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczenieminstrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 5 części dostawy 2019-11-12
AZP/261/D/57/TZ/CBI PLUS/16/2019 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczenieminstrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 6 części dostawy 2019-11-18
AZP/261/D/27/TZ/CBI PLUS/3/2019 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczenieminstrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 6 części dostawy 2019-08-19
AZP/261/D/72/TZ/CBI PLUS/19/2019 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczenieminstrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 6 części dostawy 2020-01-31
AZP.25.1.64.2020 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzenia i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem z podziałem na 5 części dostawy 2020-10-15
AZP.25.1.88.2020 Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego do Jednostek Organizacyjnych i Administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na dwie części. dostawy 2021-01-19 nowy termin, 2021-01-14 stary termin
AZP.25.1.59.2020 Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego do Jednostek Organizacyjnych i Administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na pięć części. dostawy 2020-09-10
AZP.25.1.49.2020 Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego do Jednostek Organizacyjnych i Administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na siedem części. dostawy 2020-07-30

Strony

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia