Numer sprawy Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofertsortuj malejąco
AZP/261/D/34/TZ/PSZ1/2018 Dostawa aparatury medycznej na potrzeby UMB z podziałem na 3 części. dostawy 2018-05-28
AZP/261/D/36/TIN/USK/ZP/134/2018 Dostawa narzędzi i urządzeń stosowanych w neurochirurgii do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na sześć części. dostawy 2018-06-08 - nowy termin, 2018-05-24 - stary termin
AZP/261/D/18/TIN/USK/ZP/133/2018 Dostawa urządzeń neurochirurgicznych oraz elektrokardiografów do Uniwersyteckiego Szpitala KlinicznegoUniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem iuruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na sześć części. dostawy 2018-06-11 nowy termin, 2018-05-25 stary termin, 2018-05-23 stary termin, 2018-05-04 - stary termin
AZP/261/D/44/TKE/073/10/1/2018 Dostawa z uruchomieniem i pełną obsługą techniczną systemu dezynfekcji wody. dostawy 2018-06-26
AZP/261/D/38/TZ-231/0/41/6/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn, elektrod, zasilacza, wag, drobnej aparatury, pH-metra dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 25 części. dostawy 2018-07-10
AZP/261/D/40/TIN/USK/ZP/135/2018 Dostawa chłodziarki laboratoryjnej, zamrażarki niskotemperaturowej oraz kalorymetru do UniwersyteckiegoSzpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem,zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na trzy części. dostawy 2018-07-16
AZP/261/D/41/TZ/A8/2018 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawa instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem z podziałem na 5 części dostawy 2018-07-19
AZP/261/D/43/AI/P/3/2018 Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego z podziałem na 2 części dostawy 2018-07-24
AZP/261/D/45/TZ/A9/2018 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawa instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem z podziałem na 5 części dostawy 2018-07-26
AZP/261/D/52/TZ-231/4/MEBLE-2/2018 Dostawa mebli wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na 2 części dostawy 2018-07-26

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne