Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/72/TZ/CBI PLUS/19/2019 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczenieminstrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 6 części dostawy 2020-01-31
AZP/261/D/73/TIN/TZ/231/9/M2/2019 Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego i drobnego do Jednostek Organizacyjnych i Administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 5 części dostawy 2020-01-03
AZP/261/D/8/TZ-231/4/2/2019 Kolumny chromatograficzne, waga precyzyjna, kuwety grafitowe, mieszadło magnetyczne, drobny sprzęt laboratoryjny z podziałem na 9 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych dostawy 2019-04-15

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne