Numer sprawysortuj rosnąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/14/TZ-231/4/M/1/2018 Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, będących w posiadaniu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na trzy części dostawy nowy termin 2018-03-12; stary termin 2018-03-08; stary termin -2018-03-06,
AZP/261/D/13/P/1/2018 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy 2018-02-26
AZP/261/D/12/TIN/USK/ZP/132/2018 Dostawa urządzeń terapeutycznych, w tym chirurgicznych, do Uniwersyteckiego Szpitala KlinicznegoUniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniemi uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na sześć części. dostawy 2018-04-05 - nowy termin, 2018-03-22 - stary termin
AZP/261/D/11/TIN/USK/ZP/104/2017 Dostawa różnej aparatury medycznej do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na osiem części, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. dostawy 2017-06-07 - nowy termin, 2017-05-26 - stary termin, 2017-05-10 - stary termin, 2017-04-21 - stary termin
AZP/261/D/11/AZ-231/1/8/7/2018 Sukcesywna dostawa materiałów stomatologicznych i drobnego sprzętu stomatologicznego dla Zakładu Technik Dentystycznych UMB dostawy 2018-02-13
AZP/261/D/10/TIN/USK/ZP/130/2018 Dostawa różnego wyposażenia do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego wBiałymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem orazprzeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na cztery części. dostawy 2018-03-26 - nowy termin, 2018-03-15 - stary termin
AZP/261/D/1/TZ-231/0/41/1/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn, elektrod, do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 12 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB. dostawy 2018-02-16
AZP/261/D/1/TIN/USK/ZP/101/2017 Dostawa zestawów komputerowych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na trzy części. dostawy 2017-03-06 - nowy termin, 2017-02-23 - stary termin
AZP/261/D/104/TIN/USK/ZP/100/2016 Dostawa unitów stomatologicznych z wyposażeniem oraz pedobarografu do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika z podziałem na dwie części. dostawy 2017-02-16 nowy termin, 2017-02-02- stary termin

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne