Numer sprawysortuj rosnąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/32/TZ/CSM1/2018 Dostawa wyposażenia do Centrum Symulacji Medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawa instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem z podziałem na 7 części dostawy 2018-05-25
AZP/261/D/31/TZ/CSM/M1/2018 Dostawa wyposażenia meblowego oraz wyposażenia sanitarnego i higienicznego do pomieszczeń Centrum Symulacji Medycznej UMB wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dostawy nowy termin - 2018-06-05; stary termin - 2018-05-25
AZP/261/D/30/TZ-231/3/3/2018 Sukcesywne dostawy filtrów powietrza oraz materiałów instalacyjno-sanitarnych z podziałem na 3 części na potrzeby UMB dostawy 2018-05-17 nowy termin; 2018-05-10 stary termin
AZP/261/D/3/TZ-231/1/8/4/1/2018 Dostawa masek chirurgicznych jednorazowych i okularów ochronnych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dostawy 2018-01-23
AZP/261/D/3/TIN/USK/ZP/103/2017 Dostawa narzędzi i urządzeń chirurgicznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na dziesięć części. dostawy 2017-04-11 - nowy termin, 2017-03-22 - stary termin, 2017-03-07 - stary termin
AZP/261/D/28/TIN/USK/ZP/106/2017 Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na cztery części, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniemi uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. dostawy 2017-05-24 - nowy termin, 2017-05-11 - stary termin
AZP/261/D/27/TZ/A7/2018 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawą instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części dostawy 2018-05-23
AZP/261/D/26/TZ/A6/2018 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części dostawy nowy termin: 2018-05-21, stary termin: 2018-05-17;
AZP/261/D/25/TZ/A5/2018 Dostawa aparatury medycznej na potrzeby UMB z podziałem na 7 części. dostawy 2018-05-17, nowy termin 2018-05-29
AZP/261/D/24/TZ-231/1/8/4/2018 Sukcesywne dostawy fartuchów ochronnych i roboczych na potrzeby UMB. dostawy 2018-04-20

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Aktualne postępowania na usługi społeczne