Numer sprawy Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofertsortuj malejąco
AZP/261/D/16/TZ/A4/2018 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części dostawy 2018-04-24
AZP/261/D/19/TZ-231/6/2/2018 Dostawa kolumn chromatograficznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, medycznego i odczynników laboratoryjnych z podziałem na 21 części dla Zakładów i Klinik UMB do celów naukowo-badawczych. dostawy 2018-04-30
AZP/261/D/33/TZ-231/4/MEBLE-1/2018 Dostawę mebli wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na 2 części. dostawy 2018-05-07
AZP/261/D/20/AI/P/02/2018 Dostawa serwera w ramach projektu pn. „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” dostawy 2018-05-07
AZP/261/D/21/TZ/LG4/2018 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawą instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 6 części dostawy 2018-05-08
AZP/261/D/30/TZ-231/3/3/2018 Sukcesywne dostawy filtrów powietrza oraz materiałów instalacyjno-sanitarnych z podziałem na 3 części na potrzeby UMB dostawy 2018-05-17 nowy termin; 2018-05-10 stary termin
AZP/261/D/25/TZ/A5/2018 Dostawa aparatury medycznej na potrzeby UMB z podziałem na 7 części. dostawy 2018-05-17, nowy termin 2018-05-29
AZP/261/D/27/TZ/A7/2018 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawą instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części dostawy 2018-05-23
AZP/261/D/37/TZ-231/0/41/5/2018 Dostawa myszy laboratoryjnych do celów naukowo – badawczych dla Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dostawy 2018-05-25
AZP/261/D/32/TZ/CSM1/2018 Dostawa wyposażenia do Centrum Symulacji Medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawa instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem z podziałem na 7 części dostawy 2018-05-25

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne