Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/31/TZ/CBI PLUS/4/2019 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem dostawy 2019-08-20
AZP/261/D/32/TZ/CBI PLUS/7/2019 Dostawa aparatury medycznej z podziałem na 7 części. dostawy nowy termin 2019-08-14; stary termin 2019-08-07
AZP/261/D/33/TZ/CBI PLUS/8/2019 Dostawa aparatury medycznej z podziałem na 2 części. dostawy 2019-08-20
AZP/261/D/35/TZ/A13/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem orazdostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 4 części dostawy 2019-09-10
AZP/261/D/36/TZ/A14/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniemi dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części dostawy 2019-09-03
AZP/261/D/37/TKE-073/15/2019 Dostawa energii elektrycznej dostawy nowy termin - 2019-09-23; stary termin - 2019-09-16
AZP/261/D/38/TZ-231/0/41/6/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn, elektrod, zasilacza, wag, drobnej aparatury, pH-metra dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 25 części. dostawy 2018-07-10
AZP/261/D/38/TZ/CBI PLUS/12/2019 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczenieminstrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem dostawy 2019-09-02
AZP/261/D/39/TZ-231/6/1/2019 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części dostawy 2019-08-02
AZP/261/D/40/TZ/CBI PLUS/10/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń idostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem dostawy 2019-09-19

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne