Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/55/TIN/USK/ZP/115/2017 Dostawa diagnostycznych urządzeń medycznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na sześć części. dostawy 2017-11-28 - nowy termin, 2017-11-16 - stary termin, 2017-11-13 - stary termin, 2017-10-23 - stary termin
AZP/261/D/55/TIN/USK/ZP/93/2016 Dostawa aparatury medycznej dla Kliniki Urologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego UniwersytetuMedycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniemoraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na siedem części dostawy 2016-11-18 - nowy termin, stary termin 2016-11-09, stary termin 2016-10-18, stary termin 2016-10-06, stary termin 2016-09-19, stary termin 2016-08-23
AZP/261/D/55/TZ-231/1/8/3/2018 Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i higienicznych z podziałem na 4 części dostawy 2018-09-19
AZP/261/D/56/TIN/USK/ZP/138/2018 Dostawa mikrokeratomu do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dostawy 2018-09-20 nowy termin; 2018-09-11stary termin; 2018-09-06 stary termin; 2018-08-28 stary termin
AZP/261/D/57/TZ-231/0/41/8/2018 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB z podziałem na 8 części dostawy 2018-09-13
AZP/261/D/58/TZ/A12/2018 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawa instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem z podziałem na 3 części dostawy 2018-09-20
AZP/261/D/59/TIN/USK/ZP/116/2017 Dostawa wyposażenia meblowego dla Administracji oraz Archiwum do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. dostawy 2017-10-30 nowy termin, 2017-10-20 stary termin
AZP/261/D/59/TIN/USK/ZP/94/2016 Dostawa specjalistycznych łóżek szpitalnych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na dwie części. dostawy 2016-12-07- nowy termin, stary termin 2016-11-14, stary termin 2016-11-07, stary termin 2016-10-07, stary termin 2016-09-07
AZP/261/D/59/TZ/PSZ/2/2018 Sukcesywne dostawy wraz z rozładunkiem, wniesieniem: część 1 - biochemicznych testów diagnostycznych o profilu kardiologicznym, część 2 - etykiet samoprzylepnych do drukarki analizatora biochemicznego. dostawy 2018-10-18
AZP/261/D/6/TZ/A2/2018 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawą instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 6 części dostawy 2018-03-09

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne