Numer sprawy Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/37/TKE-073/15/2019 Dostawa energii elektrycznej dostawy nowy termin - 2019-09-23; stary termin - 2019-09-16
AZP.25.1.37.2020 Dostawa Indywidualnych Pakietów Ochrony Biologicznej i maseczek ochronnych z filtrem na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na dwie części. dostawy 2020-07-29
AZP.25.1.36.2020 Dostawa klimatyzatora w układzie multi 2:1, klimatyzatora w układzie sumaltanicznym i klimatyzatora do pomieszczenia laboratoryjnego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na trzy części dostawy 2020-07-06 nowy termin, 2020-07-02 stary termin
AZP/261/D/51/TZ-231/4/5/2019 Dostawa kolumn chromatograficznych, kuwet polistyrenowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, wagi proszkowej, wagi analitycznej, endometru, breloków ratowniczych z podziałem na 24 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych dostawy 2019-10-07
AZP.25.1.61.2020 Dostawa materiałów stomatologicznych, ceramiki stomatologicznej, drobnego sprzętu stomatologicznego, materiałów protetycznych dla Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na dwie części. dostawy 2020-09-01
AZP.25.1.53.2020 Dostawa materiałów stomatologicznych, ceramiki stomatologicznej, drobnego sprzętu stomatologicznego, materiałów protetycznych dla Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na trzy części. dostawy 2020-08-20
AZP.25.1.78.2020 Dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Stomatologii Zachowawczej UMB dostawy 2020-12-17
AZP.25.1.56.2020 Dostawa nowych polskich książek drukowanych i polskich czasopism drukowanych, i w wersji elektronicznej do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na 2 części. dostawy 2020-08-31
AZP/261/D/61/TZ-231/0/41/8/2019 Dostawa odczynników laboratoryjnych, dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2019-11-20
AZP/261/D/68/TZ-231/0/41/9/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnego sprzętu okulistycznego, kolumn, filtrów, czujnika i klatki dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 15 części dostawy 2018-10-29

Strony

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia