Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/20/TZ/A12/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części dostawy 2019-06-18
AZP/261/D/21/TZ/CBI PLUS/1/2019 Dostawa urządzenia - System do mikrodysekcji 1 szt. dostawy 2019-07-12
AZP/261/D/23/TZ/CBI PLUS/2/2019 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczenieminstrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem do Zakładu Patomorfologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego dostawy 2019-08-22
AZP/261/D/24/TZ/CSM15/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem orazdostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem - 3 części. dostawy 2019-06-25
AZP/261/D/25/TZ-231/0/41/4/2019 Dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 89 części. dostawy 2019-07-16
AZP/261/D/27/TZ/CBI PLUS/3/2019 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczenieminstrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 6 części dostawy 2019-08-19
AZP/261/D/28/TZ/CBI PLUS/6/2019 Dostawa zautomatyzowanego systemu biobankowania, oprzyrządowania LN2 wraz z adaptacją infrastruktury laboratoryjnej dostawy 2019 -11-26 nowy termin ;2019-11-14 stary termin
AZP/261/D/29/TZ/PSZ/3/2019 Sukcesywne dostawy wraz z rozładunkiem i wniesieniem: część 1 - biochemicznych testów diagnostycznych o profilu kardiologicznym, część 2 - etykiet samoprzylepnych do drukarki analizatora biochemicznego dostawy 2019-07-23
AZP/261/D/3/TZ-231/4/1/2019 Dostawa drobnego sprzętu i aparatury laboratoryjnej, odczynników, kolumn chromatograficznych, filtrów, butelek z podziałem na 12 części dla Zakładów i Klinik UMB do celów naukowo-badawczych. dostawy 2019-02-27
AZP/261/D/30/TZ-231/0/41/5/2019 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, stelażu, naczynka do tromboelastometru dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 10 części. dostawy 2019-07-22

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne