Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/49/TIN/USK/ZP/117/2017 Dostawa asortymentu do przewożenia materiału skażonego do Centralnej Sterylizatorni Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem,zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, w podziale na trzy części. dostawy 2017-11-10 - nowy termin, 2017-10-31 - stary termin
AZP/261/D/49/TZ/A10/2018 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawa instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem z podziałem na 5 części dostawy 2018-08-16
AZP/261/D/5/TIN/USK/ZP/129/2018 Dostawa urządzeń stosowanych w chirurgii, intensywnej terapii i okulistyce do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na osiem części. dostawy 2018-03-20 - nowy termin, 2018-03-08 - stary termin
AZP/261/D/51/TIN/USK/ZP/91/2016 Dostawa monitorów czynności życiowych, urządzeń transportowych do monitorowania pacjenta, defibrylacji / kardiowersji i stymulacji elektrycznej serca oraz stacji monitorowania telemetrycznego z wyposażeniem do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. dostawy 2016-08-29 - zmiana terminu, stary termin 2016-08-19, stary termin 2016-07-27
AZP/261/D/51/TZ-231/1/8/7/20/2018 Dostawa materiałów stomatologicznych z podziałem na 3 części dostawy 2018-08-23
AZP/261/D/52/TIN/USK/ZP/92/2016 Dostawa mebli medycznych i osprzętu do gazów medycznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na cztery części. dostawy 2016-07-22 - zmiana terminu, stary termin 2016-07-14, stary termin 2016-07-06
AZP/261/D/52/TZ-231/4/MEBLE-2/2018 Dostawa mebli wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na 2 części dostawy 2018-07-26
AZP/261/D/53/TZ/A11/2018 ostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawa instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem z podziałem na 4 części. dostawy 2018-08-30, nowy termin 2018-09-14
AZP/261/D/54/TIN/USK/ZP/114/2017 Dostawa mebli medycznych i urządzeń wspomagających terapię do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na siedem części. dostawy 2017-12-06 - nowy termin, 2017-11-24 - stary termin, 2017-11-15 - stary termin, 2017-10-24 - stary termin,
AZP/261/D/54/TZ-231/1/8/7/2018 Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych z podziałem na 2 części dostawy 2018-09-18 - nowy termin, 2018-08-28 - stary termin

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne