Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/75/TIN/USK/ZP/122/2017 Dostawa oprogramowania do zastosowań medycznych z wyposażeniem do Uniwersyteckiego SzpitalaKlinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem,zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na trzy części. dostawy 2018-01-19 - nowy termin, 2018-01-10 - stary termin, 2017-12-28 - stary termin
AZP/261/D/76/TIN/USK/ZP/123/2017 Dostawa narzędzi chirurgicznych i urządzeń endoskopowych do Uniwersyteckiego Szpitala KlinicznegoUniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem iuruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na 6 części. dostawy 2018-01-22 - nowy termin, 2017-12-29 - stary termin
AZP/261/D/77/TZ/A15/2017 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawą instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 6 części dostawy 2018-01-03, nowy termin 2018-01-10
AZP/261/D/78/AI/P/4/2017 Dostawa i instalacja serwerów i systemu serwerów danych wraz z archiwizacją oraz urządzeń aktywnych sieci komputerowej, z podziałem na dwie części dostawy 2017-11-30
AZP/261/D/78/TIN/USK/ZP/98/2016 Dostawa wyposażenia Zakładu Medycyny Nuklearnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniemoraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na osiem części. dostawy 2016-11-15
AZP/261/D/79/TIN/USK/ZP/124/2017 Dostawa zestawów komputerowych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych do Uniwersyteckiego SzpitalaKlinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem,zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na trzy części. dostawy 2018-01-04
AZP/261/D/79/TIN/USK/ZP/99/2016 Dostawa zestawów komputerowych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na trzy części. dostawy 2016-11-14 - nowy termin, 2016-11-08 - stary termin
AZP/261/D/8/AZ-231/1/8/4/1/2017 Dostawa masek chirurgicznych jednorazowych i okularów ochronnych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dostawy nowy termin - 2017-03-28; stary termin -2017-03-21
AZP/261/D/8/TZ-231/6/1/2018 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych, z podziałem na 8 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB. dostawy 2018-03-07
AZP/261/D/80/LG1/2017 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawą instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 7 części dostawy 2018-02-05 nowy termin 2018-02-13

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne