Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/55/TIN/USK/ZP/115/2017 Dostawa diagnostycznych urządzeń medycznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na sześć części. dostawy 2017-11-13 - nowy termin, 2017-10-23 - stary termin
AZP/261/D/55/TIN/USK/ZP/93/2016 Dostawa aparatury medycznej dla Kliniki Urologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego UniwersytetuMedycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniemoraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na siedem części dostawy 2016-11-18 - nowy termin, stary termin 2016-11-09, stary termin 2016-10-18, stary termin 2016-10-06, stary termin 2016-09-19, stary termin 2016-08-23
AZP/261/D/56/TZ/A10/2017 Dostawa aparatury medycznej na potrzeby UMB z podziałem na 3 części. dostawy 2017-10-19, nowy termin 2017-10-30
AZP/261/D/57/AI/P/3/2017 Dostawy komputerów, drukarek, projektorów i akcesoriów oraz systemu informatycznego RIS/PACS, z podziałem na pięć części dostawy nowy termin 2017-09-22, stary termin 2017-09-21
AZP/261/D/58/TZ-231/6/2/2017 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 2 części. dostawy 2017-09-28
AZP/261/D/59/TIN/USK/ZP/116/2017 Dostawa wyposażenia meblowego dla Administracji oraz Archiwum do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. dostawy 2017-10-30 nowy termin, 2017-10-20 stary termin
AZP/261/D/59/TIN/USK/ZP/94/2016 Dostawa specjalistycznych łóżek szpitalnych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na dwie części. dostawy 2016-12-07- nowy termin, stary termin 2016-11-14, stary termin 2016-11-07, stary termin 2016-10-07, stary termin 2016-09-07
AZP/261/D/6/TIN/SWI/231/1/8/7/1/2016 Dostawa materiałów stomatologicznych na potrzeby UMB z podziałem na 3 części dostawy 2017-02-01
AZP/261/D/60/TIN/USK/ZP/95/2016 Dostawa aparatury medycznej dla Kliniki Neurologii i Kliniki Reumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na pięć części. dostawy 2016-11-16 - nowy termin, 2016-11-03 - stary termin, 2016-10-24 - stary termin, 2016-10-10 - stary termin, 2016-09-27 stary termin, 2016-09-01 stary termin
AZP/261/D/60/TZ/CSM14/2017 Dostawa symulatorów wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawa instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem: pozycja 1- Symulator karetki lub wnętrza karetki, pozycja 2 - Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, pozycja 3 - Symulator USG dostawy nowy termin 2017-10-27, stary termin 2017-10-19

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne