Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP.25.1.70.2020 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 6 części dostawy 2020-11-12
AZP.25.1.71.2020 Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego do Jednostek Organizacyjnych i Administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na sześć części. dostawy 2020-10-12
AZP.25.1.72.2020 Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych jednorazowych, lateksowych, nitrylowych i winylowych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przez okres sześciu miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. dostawy 2020-10-15
AZP.25.1.73.2020 sukcesywne dostawy materiałów higienicznych i opatrunkowych, przez okres 24 miesięcy, na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na dwie części - część 1 – dostawa materiałów higienicznych, - część 2 – dostawa materiałów opatrunkowych. dostawy 2020-10-30
AZP.25.1.74.2020 Sukcesywne dostawy maseczek ochronnych 3-warstwowych, jednorazowych, niejałowych dla studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przez okres: od daty podpisania umowy do 30.06.2021r. dostawy 2020-11-03
AZP.25.1.75.2020 Dostawa symulatora dentystycznego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dostawy 2020-11-10
AZP.25.1.76.2020 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych, z podziałem na 17 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych dostawy 2020-11-17 nowy termin 2020-11-20
AZP.25.1.77.2020 Sukcesywne dostawy środków dezynfekujących i materiałów eksploatacyjnych do Taski, Profi, Vileda, Karcher, Elektrolux, na potrzeby Zakładów i Klinik Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na dwie części: - część 1 – dostawy środków dezynfekujących, - część 2 – materiałów eksploatacyjnych do Taski, Profi, Vileda, Karcher, Elektrolux. dostawy 2020-11-24
AZP.25.1.78.2020 Dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Stomatologii Zachowawczej UMB dostawy 2020-12-17
AZP.25.1.79.2020 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części dostawy 2020-12-23

Strony

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia